- Διαφήμιση -

Συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός μέλος εγκληματικής οργάνωσης για κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής

Στην περιο­χή του Κορυ­δαλ­λού, συνε­λή­φθη στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας, ένας 42χρονος μέλος εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, για δια­κε­κρι­μέ­νες κλο­πές οχη­μά­των κατά συναυ­τουρ­γία, κατά συρ­ροή, κατ’ επάγ­γελ­μα και κατά συνήθεια…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων