- Διαφήμιση -

Σε λειτουργία οκτώ κλιματιζόμενοι χώροι στον Δήμο Αθηναίων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Οκτώ κλι­μα­τι­ζό­με­νες αίθου­σες θέτει σε λει­τουρ­γία ο δήμος Αθη­ναί­ων από σήμε­ρα και μέχρι τη λήξη του επι­κεί­με­νου καύ­σω­να, για την προ­στα­σία των ευά­λω­των ομά­δων της πόλης από τις υψη­λές θερμοκρασίες.

Οι κλι­μα­τι­ζό­με­νοι χώροι, που θα λει­τουρ­γούν από τις 08.00 π.μ μέχρι και τις 08.00 μ.μ., είναι οι εξής:

1. Λέσχη Φιλί­ας Κου­κα­κί­ου, Δρά­κου 26–28, τηλέ­φω­νο επι­κοι­νω­νί­ας 2109232044.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων