- Διαφήμιση -

Προαστιακός: Νέα παραβίαση κόκκινου φωτόσημου από αμαξοστοιχία

Οι παρα­βιά­σεις κόκ­κι­νων σημα­το­δο­τών από τρέ­να της Hellenic Train, καθώς και τα περι­στα­τι­κά ακι­νη­το­ποί­η­σης και πολύ­ω­ρων καθυ­στε­ρή­σε­ων αμα­ξο­στοι­χιών εξαι­τί­ας των συχνών τεχνι­κών προ­βλη­μά­των, έχουν λάβει μορ­φή επι­κίν­δυ­νης χιονοστιβάδας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων