- Διαφήμιση -

Ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο στις 18 Μαρτίου τα Τέμπη

Ο Σύλ­λο­γος «Τέμπη 28–2‑2023» επι­στρέ­φει στην Ευρω­βου­λή προ­κει­μέ­νου να ανα­δεί­ξει την επι­χεί­ρη­ση συγκά­λυ­ψης εκ μέρους της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, αλλά και να ζητή­σει άρση της πολι­τι­κής ασυ­λί­ας των προ­σώ­πων που ευθύ­νο­νται για το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα με τους 57 νεκρούς…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων