- Διαφήμιση -

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμερα 2/1

Με τρο­πο­ποι­ή­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν και σήμε­ρα 2 Ιανουα­ρί­ου του 2023 τα δρο­μο­λό­για των Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς. Στις γραμ­μές 2 και 3 του Μετρό τα δρο­μο­λό­για θα στα­μα­τή­σουν στις 00:20, ενώ στη γραμ­μή 1 (ΗΣΑΠ) στη 1. Η συχνό­τη­τα αλλά­ζει ανά­λο­γα τις ώρες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων