- Διαφήμιση -

Πέμπτη 16 Μαρτίου: Στάσεις εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία

Στην 24ωρη απερ­γία της ΓΣΕΕ και του ΕΚΑ στις 16 Μαρ­τί­ου συμ­με­τέ­χουν και οι εργα­ζό­με­νοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ. Σύμ­φω­να με κοι­νή ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σαν τα σωμα­τεία στα μέσα στα­θε­ρής τρο­χιάς, για τη διευ­κό­λυν­ση της συμ­με­το­χής στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση οι συρ­μοί στις Γραμ­μές 1, 2, 3 και του Τραμ θα κινη­θούν από τις 10:00 έως τις 15:00.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων