- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Τετάρτη 15/3 σε περιοχές της Αττικής

Σήμε­ρα Τετάρ­τη 15/3, σε αρκε­τές περιο­χές της Αττι­κής θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΔΕΔΔΗΕ.

Δεί­τε παρα­κά­τω τις περιοχές.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων