- Διαφήμιση -

Πάσχα: Συνεχίζεται η “φυγή” των εκδρομέων

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η έξο­δος των εκδρο­μέ­ων του Πάσχα από την Αττι­κή, με την κίνη­ση να είναι αυξη­μέ­νη στην Αθη­νών-Κορίν­θου. Σύμ­φω­να με την τρο­χαία, η κατά­στα­ση είναι βελ­τιω­μέ­νη σε σχέ­ση με νωρί­τε­ρα, αλλά ακό­μα υπάρ­χουν καθυ­στε­ρή­σεις στο ύψος της Νέας Περά­μου, της Κινέ­τας και των Μεγάρων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων