- Διαφήμιση -

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια ως Τρίτη του Πάσχα

Με αλλα­γές θα κινη­θούν τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς από σήμε­ρα Μεγά­λη Παρα­σκευή ως και την Τρί­τη του Πάσχα.

Συγκε­κρι­μέ­να τρο­πο­ποι­ή­σεις στον αριθ­μό των δρο­μο­λο­γί­ων, τη συχνό­τη­τά τους και τις ώρες από­συρ­σης στα αμα­ξο­στά­σια έχουν τεθεί σε εφαρ­μο­γή όπως ανα­κοί­νω­σε η ΣΤΑΣΥ και ο ΟΑΣΑ..

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων