- Διαφήμιση -

Παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ 10 ασθενοφόρα — Από δωρεές Ελλήνων πολιτών

Παρα­δό­θη­καν σήμε­ρα, Παρα­σκευή 19/1 10 νέα ασθε­νο­φό­ρα στο ΕΚΑΒ από το υπουρ­γείο Εθνι­κής Οικο­νο­μί­ας και Οικο­νο­μι­κών, που ήρθαν να προ­στε­θούν στα επτά που ήδη παρα­δό­θη­καν εντός του 2023…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων