- Διαφήμιση -

ΟΑΚΑ: Μετεκπαίδευση αστυνομικών στην υπέρ ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ακρόπολης

Στην υπέρ ειδι­κή δια­δρο­μή του φετι­νού Ράλ­λυ Ακρό­πο­λης στο Ο.Α.Κ.Α. πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τρί­τη 13 και την Τετάρ­τη 14 Σεπτεμ­βρί­ου, μετεκ­παί­δευ­ση αστυ­νο­μι­κών της Διεύ­θυν­σης Άμε­σης Δρά­σης Αττι­κής της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας στη γρή­γο­ρη και ασφα­λή οδή­γη­ση αυτο­κι­νή­του και μοτοσικλέτας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων