- Διαφήμιση -

Νέα εθνική οδός Αθηνών — Κορίνθου: Πτώση βράχων στην Κακιά Σκάλα — Ουρές χιλιομέτρων στην παλιά Εθνική

Σύμ­φω­να και με την ανα­κοί­νω­ση της Ολυ­μπί­ας Οδού, λόγω της πτώ­σης βρά­χων στην Αθη­νών Κορίν­θου υπάρ­χει δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας από τον κόμ­βο Κινέ­τας (52,5 χλμ) έως τον κόμ­βο Μεγά­ρων (38,6 χλμ), με τα αυτο­κί­νη­τα να εκτρέ­πο­νται προς την παλαιά εθνι­κή οδό.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων