- Διαφήμιση -

Παλλαϊκή συγκέντρωση στο Σύνταγμα σήμερα στις 13:00 — Κορυφώνονται οι αντιδράσεις των υγειονομικών για το νέο νομοσχέδιο του ΕΣΥ

Η συμ­με­το­χή ανα­μέ­νε­ται, σύμ­φω­να με τις ενδεί­ξεις που υπάρ­χουν, να είναι μεγάλη.

Εν τω μετα­ξύ, το επί­μα­χο νομο­σχέ­διο εισά­γε­ται την Πέμ­πτη στην ολο­μέ­λεια μετά την κατά πλειο­ψη­φία, ψήφι­ση του από την αρμό­δια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επιτροπή.

Το νομο­σχέ­διο, το οποίο δίνει τη δυνα­τό­τη­τα απα­σχό­λη­σης για­τρών του ΕΣΥ στον ιδιω­τι­κό τομέα (άρθρο 10).…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων