- Διαφήμιση -

Μία ώρα από το κέντρο της Αθήνας, αποκαλύφθηκε κάτι πολύ όμορφο

Μόλις μία ώρα από το κέντρο της Αθή­νας βρί­σκε­ται ο πιο άγνω­στος αλλά συνά­μα και ο ομορ­φό­τε­ρος επί­γειος παρά­δει­σος της Αττι­κής. Χίλια μέτρα – τόση είναι η συνο­λι­κή από­στα­ση από το Κέντρο Επε­ξερ­γα­σί­ας Νερού Πολυ­δεν­δρί­ου της ΕΥΔΑΠ μέχρι τις εκβο­λές στη Λίμνη του Μαρα­θώ­να – μονα­δι­κού φυσι­κού κάλλους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων