- Διαφήμιση -

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν το Σαββατοκύριακο

Ο ΟΑΣΑ ενη­με­ρώ­νει το επι­βα­τι­κό κοι­νό ότι ο σταθ­μός της γραμ­μής 3 του μετρό «Κορυ­δαλ­λός», δεν θα λει­τουρ­γή­σει το Σάβ­βα­το και την Κυρια­κή, λόγω εργα­σιών για την εγκα­τά­στα­ση νέου εξο­πλι­σμού ηλε­κτρο­νι­κού εισιτηρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων