- Διαφήμιση -

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Άνοιξαν οι εγγραφές για τον 41ο αγώνα

Ξεκί­νη­σε η δια­δι­κα­σία των εγγρα­φών για τον 41ο Αυθε­ντι­κό Μαρα­θώ­νιο, την Παρα­σκευή 12 Απρι­λί­ου, με τον Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής, Νίκο Χαρ­δα­λιά να γίνε­ται ο πρώ­τος που εγγρά­φε­ται στην πλατ­φόρ­μα της νέας ιστο­σε­λί­δας της διοργάνωσης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων