- Διαφήμιση -

Λουτράκι: «Πάγωσαν» όταν κοίταξαν στη θάλασσα (pics)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι της περιοχής με το θέαμα που αντίκρισαν

Ένας μικρός καρ­χα­ρί­ας «κόβει» βόλ­τες στη θάλασ­σα του Λου­τρα­κί­ου από την Τρί­τη (05/03).

Φυσι­κά, κάποιοι χρη­σι­μο­ποί­η­σαν την κάμε­ρα του κινη­τού τους για να κατα­γρά­ψουν τον «ασυ­νή­θι­στο επι­σκέ­πτη» που έγι­νε αμέ­σως αντιληπτός.

Μάλι­στα υπάρ­χουν και οι δια­φω­νί­ες, αν δηλα­δή προ­κει­ται για ένα μικρό καρ­χα­ριά­κι ή για ξιφία που βρέ­θη­κε κοντά στη στε­ριά, όπως μετα­δί­δει το loutrakiblog.gr.

Όπως ήταν φυσι­κό, οι εικό­νες κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Να σημειω­θεί ότι πριν μερι­κούς μήνες, το Νοέμ­βριο του 2018 ένας καρ­χα­ρί­ας δύο μέτρων είχε κάνει την εμφά­νι­σή του στο Λιμά­νι του Λουτρακίου.

H μεγάλη ψαριά στη Νέα Αγχίαλο

Την ίδια στιμ­γή, θέμα συζή­τη­σης στη Νέα Αγχί­α­λο έγι­νε χθες το πρωί (05/03) ένα καρ­χα­ριοει­δές μήκους 3 μέτρων και βάρους περί­που 100 κιλών, που πιά­στη­κε στα δίχτυα μικρού αλιευ­τι­κού σκάφους.

Πρό­κει­ται για ένα αλε­πό­σκυ­λο, χαρα­κτη­ρι­στι­κό του οποί­ου είναι ότι η ουρά είναι μεγα­λύ­τε­ρη από το σώμα, που παρου­σί­α­σε με περη­φά­νια ο ψαράς στις 11.00 το πρωί και τελι­κά κατέ­λη­ξε στα πιά­τα καλο­φα­γά­δων που είχαν την ευκαι­ρία να το δοκι­μά­σουν, σύμ­φω­να με το magnisianews.gr.

Ένας μικρός καρ­χα­ρί­ας «κόβει» βόλ­τες στη θάλασ­σα του Λου­τρα­κί­ου από την Τρί­τη (05/03) loutrakiblog.gr

 

Ο «ασυ­νή­θι­στος επι­σκέ­πτης» έγι­νε αμέ­σως αντι­λη­πτός loutrakiblog.gr

 

Φυσι­κά υπάρ­χουν και δια­φω­νί­ες, αν δηλα­δή προ­κει­ται για ένα μικρό καρ­χα­ριά­κι ή για ξιφία loutrakiblog.gr

 

Το καρ­χα­ριοει­δές μήκους 3 μέτρων και βάρους περί­που 100 κιλών, που πιά­στη­κε στη Νέα Αγχί­α­λο magnisianews.gr

 

Πηγή amp.newsbomb.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων