- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω της 40ής Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης

Ποιοί δρόμοι θα κλείσουν

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ λόγω διε­ξα­γω­γής της 40ής Μαρα­θώ­νιας Πορεί­ας Ειρή­νης, την Κυρια­κή (22/5) και από τις 08.00΄ έως τις 18.30΄ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στα­δια­κές δια­κο­πές της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των, καθώς και απα­γό­ρευ­ση στά­σης και στάθ­μευ­σης αυτών στις παρα­κά­τω λεω­φό­ρους και οδούς, περιο­χής Δήμων Μαρα­θώ­να – Ν. Μάκρης, Ραφή­νας – Πικερ­μί­ου, Παλ­λή­νης – Γέρα­κα – Ανθού­σας, Αγί­ας Παρα­σκευ­ής, Χαλαν­δρί­ου και Ψυχι­κού – Φιλο­θέ­ης, ως εξής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων