- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της μαθητικής παρέλασης – Κλειστό το Μετρό του Συντάγματος

Kυκλο­φoρια­κές ρυθ­μί­σεις πoυ θα ισχύ­σoυν στηv Αθή­vα στις 24 και 25 Μαρ­τί­ου λόγω της διε­ξα­γω­γής της μαθη­τι­κής και της στρα­τιω­τι­κής παρέ­λα­σης αντίστοιχα.

Συγκε­κρι­μέ­να, λόγω της παρέ­λα­σης για την 25η Μαρ­τί­ου έχει κλεί­σει η Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, η οδός Αμα­λί­ας και η Πανε­πι­στη­μί­ου, ενώ αυτή την ώρα είναι κλει­στό το Μετρό στο Σύνταγμα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων