- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω εργασιών για το μέτρο

Προ­σω­ρι­νές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις λόγω εκτέ­λε­σης εργα­σιών στο πλαί­σιο κατα­σκευ­ής της γραμ­μής 4 του Μετρό θα εφαρ­μο­στούν στο κέντρο της Αθή­νας κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα από 16–1‑2024 έως 31–3‑2024, καθ΄όλη τη διάρ­κεια του 24ώρου, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Αστυνομίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων