- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση – Διέπραττε διαρρήξεις, αρπαγές, εκβιασμούς και τοκογλυφίες

Η εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση ήταν δομη­μέ­νη στο πλαί­σιο των διε­θνι­κών ομά­δων και οργα­νώ­σε­ων του ευρα­σια­τι­κού οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος, κατά τη διε­θνή ορο­λο­γία «VOR V ZAKONE»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων