- Διαφήμιση -

Εθνική Λυρική Σκηνή — Καλοκαιρινή έναρξη στο Ηρώδειο με τον «Ριγολέττο»

Η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η προ­πώ­λη­ση των εισι­τη­ρί­ων ξεκι­νά­ει την Πέμ­πτη 28 Απρι­λί­ου και θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται στα Ταμεία της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, στα εκδο­τή­ρια του Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου και online στα aefestival.gr και viva.gr. Η παρα­γω­γή υλο­ποιεί­ται με τη στή­ρι­ξη της δωρε­άς του Ιδρύ­μα­τος Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΙΣΝ) για την ενί­σχυ­ση της καλ­λι­τε­χνι­κής εξω­στρέ­φειας της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκηνής…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων