- Διαφήμιση -

Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου — Στο 100% η πληρότητα στα πλοία

Μεγά­λες ουρές σχη­μα­τί­ζο­νται από το πρωί του Σαβ­βά­του στα λιμά­νια Πει­ραιά και Ραφή­νας, αλλά και στα διό­δια της Ελευσίνας.

Χιλιά­δες εκδρο­μείς εγκα­τα­λεί­πουν μαζι­κά την πρω­τεύ­ου­σα αλλά και τα μεγά­λα αστι­κά κέντρα για τις καλο­και­ρι­νές τους διακοπές.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων