- Διαφήμιση -

Κίνηση: Μια ακόμα ημέρα μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός

Ακό­μα μια ημέ­ρα η κίνη­ση στους δρό­μους της Αττι­κής είναι αυξη­μέ­νη, με προ­βλή­μα­τα να κατα­γρά­φο­νται σε κεντρι­κές οδι­κές αρτη­ρί­ες και τις εθνι­κές οδούς.

Συγκε­κρι­μέ­να αυξη­μέ­νη κίνη­ση κατα­γρά­φε­ται στη Λεω­φό­ρο Συγ­γρού στην άνο­δο, στη Λεω­φό­ρο Κηφισίας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων