- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Με καθυστέρηση ο απόπλους των πρωινών πλοίων λόγω των ισχυρών ανέμων

Λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων τα πλοία που είχαν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο από­πλου σήμε­ρα Τετάρ­τη 29/3 από το λιμά­νι του Πει­ραιά θα ανα­χω­ρή­σουν με καθυ­στέ­ρη­ση.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν θα πρέ­πει να επι­κοι­νω­νούν με τις πλοιο­κτή­τριες εται­ρεί­ες για περαι­τέ­ρω πληροφόρηση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων