- Διαφήμιση -

Καλλιτέχνες – Εθνικό Θέατρο: Συναυλία αλληλεγγύης στο υπό κατάληψη κτίριο Τσίλλερ, σήμερα το απόγευμα

Όσο η κυβέρ­νη­ση προ­κα­λεί εμείς βρί­σκου­με τρό­πους να μας ακού­σουν και «Δεν φεύ­γου­με» δια­μη­νύ­ει το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθοποιών.

Εντω­με­τα­ξύ, αυξά­νε­ται συνε­χώς ο αριθ­μός των καλ­λι­τε­χνών που θα συμ­με­τά­σχουν το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής στη συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης που διορ­γα­νώ­νει το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών. Το ΣΕΗ προ­σκα­λεί καλ­λι­τέ­χνες και πολί­τες στην Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου και το κτή­ριο Τσίλ­λερ στις 19.00…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων