- Διαφήμιση -

Κορυδαλλός: Σε γηροκομείο κολαστήριο βρέθηκαν ηλικιωμένοι κλειδωμένοι και εγκαταλελειμμένοι

Εικό­νες φρί­κης αντί­κρι­σαν ελεγ­κτές της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής σε γηρο­κο­μείο κολα­στή­ριο στον Κορυ­δαλ­λό. Έπει­τα από καταγ­γε­λί­ες, μετέ­βη­σαν σε ιδιω­τι­κό γηρο­κο­μείο, όπου επι­κρα­τού­σαν άθλιες συν­θή­κες με τους ηλι­κιω­μέ­νους να είναι εγκα­τα­λειμ­μέ­νοι, αφυ­δα­τω­μέ­νοι και με ψώρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων