- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία “Barbara”: Αύριο Τετάρτη 7/2 οι δημόσιες υπηρεσίες θα ανοίξουν στις 10:00 το πρωί

Στις 10:00 το πρωί θα ανοί­ξουν και αύριο Τετάρ­τη (8/2) οι δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες λόγω της κακο­και­ρί­ας «Barbara» .

Οι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι θα εργα­στούν κανο­νι­κά στην έδρα της υπη­ρε­σί­ας τους. Η από­φα­ση αφο­ρά ειδι­κά την περι­φέ­ρεια Αττικής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες  εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων