- Διαφήμιση -

Φιλοθέη — Ψυχικό: Κλειστά αύριο τα σχολεία λόγω επιδείνωσης του καιρού

Με νεό­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση του Περι­φε­ρειάρ­χη, τα Δημό­σια και Ιδιω­τι­κά σχο­λεία της Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης στον Δήμο Φιλο­θέ­ης και Ψυχι­κού, θα παρα­μεί­νουν κλειστά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων