- Διαφήμιση -

Μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλλιτεχνών και σπουδαστών έξω από το Εθνικό Θέατρο

Το από­γευ­μα της Τρί­της (7/2) εκα­το­ντά­δες καλ­λι­τέ­χνες βρί­σκο­νται έξω από το Εθνι­κό Θέα­τρο και πραγ­μα­το­ποιούν συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά του νέου νομο­σχε­δί­ου, το οποίο υπο­βαθ­μί­ζει τα πτυ­χία τους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων