- Διαφήμιση -

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος — ΚΠΙΣΝ: 1η Δεκεμβρίου ζωντανεύει ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος

Το Παγο­δρό­μιο στο Κανά­λι, οι Φωτει­νές Εγκα­τα­στά­σεις στο Πάρ­κο Σταύ­ρος Νιάρ­χος, τα πανύ­ψη­λα στο­λι­σμέ­να έλα­τα στην Αγο­ρά και τα φωτι­σμέ­να πλα­τά­νια κατά μήκος του Κανα­λιού, τα Σιντρι­βά­νια που χορεύ­ουν, η μεγά­λη γιορ­τή της 1ης Δεκεμ­βρί­ου και η πάντα φαντα­σμα­γο­ρι­κή παρα­μο­νή πρω­το­χρο­νιάς είναι μόνο λίγες από τις εμπειρίες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων