- Διαφήμιση -

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων — Πότε θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά στην Αθήνα

Το εορ­τα­στι­κό ωρά­ριο που θα έχουν τα κατα­στή­μα­τα τις γιορ­τές των Χρι­στου­γέν­νων ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα, Τρί­τη (22/11) ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθηνών.

Ανα­λυ­τι­κά το προ­τει­νό­με­νο από τον Εμπο­ρι­κό Σύλ­λο­γο Αθη­νών ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των για την εορ­τα­στι­κή περί­ο­δο των Χρι­στου­γέν­νων 2022…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων