- Διαφήμιση -

Εθνική Αθηνών-Λαμίας: Φωτιά ξέσπασε σε νταλίκα μέσα σε σήραγγα

Φωτιά ξέσπα­σε το από­γευ­μα της Κυρια­κής σε ντα­λί­κα μέσα στη μεγά­λη σήραγ­γα μετα­ξύ Καμέ­νων Βούρ­λων και Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου στην Εθνι­κή Οδό Αθη­νών-Λαμί­ας

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­φέ­ρει το lamiareport, η πυρ­κα­γιά στο φορ­τη­γό που μετέ­φε­ρε φρού­τα σημειώ­θη­κε στην εν λόγω σήραγ­γα στο ρεύ­μα προς Λαμία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων