- Διαφήμιση -

Επέτειος Πολυτεχνείου: Σχεδόν 5.500 αστυνομικοί στα μέτρα ασφαλείας

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι τελευ­ταί­ες ρυθ­μί­σεις στον σχε­δια­σμό των μέτρων της Αστυ­νο­μί­ας για την φετι­νή Επέ­τειο του Πολυ­τε­χνεί­ου, που έρχε­ται σε μία πολύ δύσκο­λη συγκυ­ρία, με όσα συμ­βαί­νουν στην Γάζα και το Ισρα­ήλ αλλά και εξαι­τί­ας του θανά­του ενός 17χρονου αγο­ριού από πυρο­βο­λι­σμό αστυ­νο­μι­κού στο Λεο­ντά­ρι Βοιωτίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: φοι­τη­τι­κή ΕΠΙκοινωνία

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων