- Διαφήμιση -

Αιγάλεω: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής σε τάξη δημοτικού σχολείου – Από θαύμα γλίτωσαν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Από θαύ­μα γλί­τω­σαν μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κοί του 19ου δημο­τι­κού σχο­λεί­ου Αιγά­λεω αφού σήμε­ρα (14/11) κατέρ­ρευ­σε μέρος της ορο­φής μίας σχο­λι­κής αίθου­σας λίγο πριν την λήξη του σχο­λι­κού ωραρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Το Αιγά­λεω σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων