- Διαφήμιση -

Εορταστικό ωράριο και ενδιάμεσες εκπτώσεις: Πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Στις 18 Απριλίου ξεκινάει το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων ενόψει Πάσχα. 1η με 10 Μαΐου οι ενδιάμεσες εκπτώσεις.

Την Πέμ­πτη 18 Απρι­λί­ου θα ξεκι­νή­σει το διευ­ρυ­μέ­νο ωρά­ριο στα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα της χώρας, ενό­ψει Πάσχα.

Όπως ανα­φέ­ρει ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών σε ανα­κοί­νω­ση του το εορ­τα­στι­κό ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των κατα­στη­μά­των είναι το εξής:

Το προ­τει­νό­με­νο εορ­τα­στι­κό ωρά­ριο Πάσχα 2019:

Πέμ­πτη 18.04.2019: 09:00–21:00

Παρα­σκευή 19.04.2019: 09:00–21:00

Σάβ­βα­το 20.04.2019: 09:00–18:00

Κυρια­κή 21.04.2019: 11:00–18:00

Μ. Δευ­τέ­ρα 22.04.2019: 09:00–21:00

Μ. Τρί­τη 23.04.2019: 09:00–21:00

Μ. Τετάρ­τη 24.04.2019: 09:00–21:00

Μ. Πέμ­πτη 25.04.2019: 09:00–21:00

Μ. Παρα­σκευή 26.04.2019: 13:00–19:00

Μ. Σάβ­βα­το 27.04.2019: 09:00–15:00

Τη Δευ­τέ­ρα 29.04.2019 τα κατα­στή­μα­τα θα παρα­μεί­νουν κλειστά.

Ενδιά­με­σες εκπτώσεις:

Την Τετάρ­τη 1η Μαΐ­ου ανα­μέ­νε­ται να κάνουν πρε­μιέ­ρα οι ενδιά­με­σες ανοι­ξιά­τι­κες εκπτώ­σεις. Θα διαρ­κέ­σουν μέχρι την Παρα­σκευή 10 Μαΐου.

Τα κατα­στή­μα­τα θα παρα­μεί­νουν ανοι­χτά στις 21 Απρι­λί­ου και στις 5 Μαΐου.

To προ­τει­νό­με­νο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας την Κυρια­κή είναι από τις 11.00 το πρωί έως τις 18.00, ενώ τα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα και τα σού­περ μάρ­κετ θα είναι ανοι­χτά έως τις 20.00.

Επι­πλέ­ον επι­ση­μαί­νε­ται ότι, μετά από αυτό το 10ήμερο προ­σφο­ρών, σει­ρά έχουν οι καλο­και­ρι­νές εκπτώ­σεις, οι οποί­ες ξεκι­νούν τη Δευ­τέ­ρα 8 Ιου­λί­ου 2019 και ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θούν το Σάβ­βα­το 31 Αυγού­στου 2019.

 

Πηγή in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων