- Διαφήμιση -

Έμφραγμα και πάλι στον Κηφισό το πρωί της Τετάρτης

Ταλαιπωρία σε Αττική Οδό και άλλες λεωφόρους

Ταλαι­πω­ρία περι­μέ­νει τους οδη­γούς που κινού­νται με τα οχή­μα­τά τους το πρωί της Τετάρ­της στην Αττι­κή με την κίνη­ση να είναι αυξη­μέ­νη σε αρκε­τές λεωφόρους.

Τα πρω­τεία της κίνη­σης δια­τη­ρεί για άλλο ένα πρω­ι­νό ο Κηφι­σός με τα προ­βλή­μα­τα στην άνο­δο να ξεκι­νούν λίγο μετά την Πει­ραιώς και να συνε­χί­ζο­νται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων