- Διαφήμιση -

ΕΛΑΣ: 12 συλλήψεις μετά από ελέγχους σε οίκους ανοχής

Στο πλαί­σιο εντο­πι­σμού θυμά­των εμπο­ρί­ας ανθρώ­πων, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν έλεγ­χοι σε 6 οίκους ανο­χής στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τους ελέγ­χους, προ­σή­χθη­σαν 3 γυναί­κες για παρα­βά­σεις του νόμου περί εκδι­δό­με­νων προσώπων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων