- Διαφήμιση -

ΕΛ.ΑΣ.: Εξάρθρωση οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την ΕΛ.ΑΣ., έως τώρα έχουν συλ­λη­φθεί τρία μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, η οποία δια­κι­νού­σε κοκα­ΐ­νη. Όπως ανα­φέ­ρουν οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες το «καρ­τέλ» ναρ­κω­τι­κών φέρε­ται να δρα­στη­ριο­ποιού­ταν στη δια­κί­νη­ση κοκα­ΐ­νης από χώρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής προς την Ευρώ­πη με ενδιά­με­σο σταθ­μό τη χώρα μας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων