- Διαφήμιση -

Drones για τη μείωση των κυκλοφοριακών εμφράγματων στην Αθήνα – Ξεκινά η λειτουργία των καμερών

Στο οπλο­στά­σιο της Τρο­χαί­ας για τη μεί­ω­ση της κίνη­σης στην Αττι­κή στις ώρες αιχ­μής ρίχνο­νται τα drones. Με τις ενα­έ­ριες επι­τη­ρή­σεις των βασι­κών οδι­κών αρτη­ριών της Αττι­κής διευ­κο­λύ­νε­ται το έργο της Τρο­χαί­ας για τη δια­χεί­ρι­ση του κυκλοφοριακού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων