- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Νέα 24ωρη Γραμμή «1595» με άμεση ανταπόκριση στα 30″

Με νέες ταχύ­τη­τες λει­τουρ­γεί η Γραμ­μή «1595» για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των δημο­τών — Όλο το 24ωρο, 365 ημέ­ρες τον χρό­νο με άμε­ση αντα­πό­κρι­ση στα 30 δευτερόλεπτα.

Οι πολί­τες θα μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν με το εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό του τηλε­φω­νι­κού κέντρου, είτε καλώ­ντας στο «1595» και στο 210 5287800,  είτε ηλε­κτρο­νι­κά στο 1595@athens.gr ώστε να εξυ­πη­ρε­τού­νται για μία σει­ρά θεμά­των που άπτο­νται της καθημερινότητας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων