- Διαφήμιση -

Στάση εργασίας στα τρόλεϊ την Πέμπτη 20 Απριλίου – Ποιες ώρες τραβούν «χειρόφρενο»

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Ένω­σης Εργα­ζο­μέ­νων ΗΛΠΑΠ, το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο απο­φά­σι­σε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της τρί­της εξ ανα­βο­λής γενι­κής συνέ­λευ­σης, στο αμα­ξο­στά­σιο Αττι­κής, με θέμα­τα τον οικο­νο­μι­κό και διοι­κη­τι­κό απολογισμό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων