- Διαφήμιση -

Νέα Σμύρνη: Εξαφανίστηκε 17χρονη από τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας

Στις 14 Απρι­λί­ου 2023, εξα­φα­νί­στη­κε από τη Μονά­δα Κοι­νω­νι­κής Φρο­ντί­δας Παι­δό­πο­λη «Αγία Βαρ­βά­ρα», στην περιο­χή της Νέας Σμύρ­νης, η Άννα Μαρία Γ., 17 ετών. Το «Χαμό­γε­λο του Παι­διού» ενη­με­ρώ­θη­κε σήμε­ρα, 20/04/2023, από τις Αρμό­διες Αστυ­νο­μι­κές Αρχές…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων