- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Εννέα γήπεδα μπάσκετ στη διάθεση των πολιτών

Στη διά­θε­ση των πολι­τών παρα­δί­δο­νται εννέα γήπε­δα μπά­σκετ, σε έξι ανοι­χτούς αθλη­τι­κούς χώρους που ανή­κουν στον Οργα­νι­σμό Πολι­τι­σμού Άθλη­σης και Νεο­λαί­ας (ΟΠΑΝΔΑ) του Δήμου Αθηναίων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων