- Διαφήμιση -

Δήμοι Αττικής: Eργάστηκαν πυρετωδώς για να είναι όλα έτοιμα τη νέα σχολική χρονιά

Βαψί­μα­τα, επι­διορ­θώ­σεις, καλ­λω­πι­σμοί, καθα­ρι­σμοί, απο­λυ­μάν­σεις βρε­θή­καν στο επί­κε­ντρο των εργα­σιών ήδη από τον Αύγου­στο, ενώ σε άλλες περι­πτώ­σεις, όπου σε κάποιες εγκα­τα­στά­σεις στο τέλος της χρο­νιάς είχαν επι­ση­μαν­θεί μεγα­λύ­τε­ρα προ­βλή­μα­τα, τα συνερ­γεία εργά­στη­καν μέσα στο καλοκαίρι.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων