- Διαφήμιση -

Μοίραζαν… δωρεάν φρούτα σε ηλικιωμένους και τους έκλεβαν

Εξαρ­θρώ­θη­κε, από την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής, συμ­μο­ρία που διέ­πρατ­τε συστη­μα­τι­κά κλο­πές από σπί­τια ηλι­κιω­μέ­νων. Τα μέλη της πλη­σί­α­ζαν τους ηλι­κιω­μέ­νους, υπο­δυό­με­να τους δημο­τι­κούς υπαλ­λή­λους και με το πρό­σχη­μα της παρο­χής φρού­των δωρε­άν και εισέ­βαλ­λαν στο σπί­τι τους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων