- Διαφήμιση -

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών

Συνα­γερ­μός σήμα­νε στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από τηλε­φώ­νη­μα που έγι­νε το πρωί της Πέμ­πτης για τοπο­θέ­τη­ση εκρη­κτι­κού μηχα­νι­σμού στους χώρους του Εφε­τεί­ου Αθη­νών που βρί­σκε­ται επί της οδού Λουκάρεως…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων