- Διαφήμιση -

Πειραιάς: 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο λιμάνι

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας, Ο άνδρας εντο­πί­στη­κε χωρίς τις αισθή­σεις του, πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα, από στε­λέ­χη του Α’ Λιμε­νι­κού Τμή­μα­τος του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Πει­ραιά, σε παγκά­κι πλη­σί­ον της Πύλης Ε‑9, στην περιο­χή “ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ” Πειραιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων