- Διαφήμιση -

Άσκηση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2024» στον Υμηττό

Η άσκη­ση είχε την κωδι­κή ονο­μα­σία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2024», έγι­νε παρου­σία του υφυ­πουρ­γού Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Ευάγ­γε­λου Τουρ­νά και συμ­με­τεί­χαν επί­γειες δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής με οχή­μα­τα, ενα­έ­ρια μέσα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων