- Διαφήμιση -

Άγνωστοι βεβήλωσαν το μνημείο για τους νεκρούς της Marfin

Μόνο ντροπή!

Υπάρ­χουν ορι­σμέ­νες ειδή­σεις που δεν μπο­ρούν να σχο­λια­στούν. Υπάρ­χουν μερι­κές ειδή­σεις που προ­κα­λούν οργή. Υπάρ­χουν μερι­κές ειδή­σεις που τις κατα­γρά­φεις και δεν μπο­ρείς να αντι­λη­φθείς τι υπάρ­χει στο μυα­λό των πρω­τα­γω­νι­στών τους.

Μια τέτοια είναι και αυτή για τον βαν­δα­λι­σμό του μνη­μεί­ου για τους νεκρούς της Marfin ο οποί­ος σημειώ­θη­κε πριν από λίγα 24ωρα προ­κα­λώ­ντας αλγει­νή εντύπωση.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων